Xy lanh khí nén Festo DSNU

Xy lanh khí nén Festo loại DSNU

 • Xylanh tròn thân nhôm, tác động kép, có từ tính

 • Đường kính nòng: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (ISO6432)

 • Hành trình piston: 1 – 500 mm

 • Lực: 24-295N
 • Áp suất hoạt động: 1.5 to 10 bar

 • Nhiệt độ hoạt động: -20 to 80 độ C

Compare

Mô tả

Xy lanh khí nén Festo loại DSNU – ESNU – Festo Vietnam

 • Xylanh khí nén Festo nhỏ gọn loại tròn thân nhôm, tác động kép, có từ tính

 • Loại xy lanh khí nén Festo nhỏ gọn phù hợp cho các ứng dụng đơn giản.
 • Đường kính nòng: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (ISO6432)

 • Hành trình xy lanh khí nén Festo: 1 – 500 mm

 • Lực của xy lanh khí nén Festo: 24-295N
 • Áp suất hoạt động: 1.5 to 10 bar

 • Nhiệt độ hoạt động: -20 to 80 độ C

Các loại Xi lanh Festo DSNU tham khảo.

DSNU-12-15-P-A 1908255
DSNU-12-20-P-A 1908256
DSNU-12-25-P-A 19190
DSNU-12-30-P-A 1908257
DSNU-12-40-P-A 14324
DSNU-12-50-P-A 1908256
DSNU-12-60-P-A 1908256
DSNU-12-80-P-A 1908256
DSNU-12-100-P-A 1908256
DSNU-12-125-P-A 1908256
DSNU-12-200-P-A 1908256
DSNU-16-10-P-A 1908257
DSNU-16-15-P-A 1908257
DSNU-16-20-P-A 1908257
DSNU-16-25-P-A 1908257
DSNU-16-30-P-A 1908257
DSNU-16-35-P-A 1908257
DSNU-16-40-P-A 1908257
DSNU-16-50-P-A 1908257
DSNU-16-60-P-A 1908257
DSNU-16-80-P-A 1908257
DSNU-16-100-P-A 1908257
DSNU-16-125-P-A
DSNU-16-200-P-A
DSNU-16-10-PPV-A
DSNU-16-15-PPV-A
DSNU-16-20-PPV-A
DSNU-16-25-PPV-A
DSNU-16-30-PPV-A
DSNU-16-35-PPV-A
DSNU-16-40-PPV-A
DSNU-16-50-PPV-A
DSNU-16-60-PPV-A
DSNU-16-80-PPV-A
DSNU-16-100-PPV-A
DSNU-16-125-PPV-A
DSNU-16-200-PPV-A
DSNU-16-10-PPS-A
DSNU-16-15-PPS-A
DSNU-16-20-PPS-A
DSNU-16-25-PPS-A
DSNU-16-30-PPS-A
DSNU-16-35-PPS-A
DSNU-16-40-PPS-A
DSNU-16-50-PPS-A
DSNU-16-60-PPS-A
DSNU-16-80-PPS-A
DSNU-16-100-PPS-A
DSNU-16-125-PPS-A
DSNU-16-200-PPS-A

Xi lanh DSNU-20-10-P-A 19207
Xi lanh DSNU-25-125-P-A 19224
Xi lanh DSNU-25-160-P-A 19225
Xi lanh DSNU-25-80-P-A 19222
Xi lanh DSNU-20-25-P-A 19208
Xi lanh DSNU-20-12-PPV-A 193990
Xi lanh DSNU-20-15-PPV-A 1908290
Xi lanh DSNU-25-50-PPV 193991
Xi lanh DSNU-20-40-PPV-A 19236

Xi lanh ESNU-8-10-P-A 19254
Xi lanh ESNU-8-25-P-A 19255
Xi lanh ESNU-8-50-P-A 19256
Xi lanh ESNU-10-10-P-A 19257
Xi lanh ESNU-10-25-P-A 19258
Xi lanh ESNU-10-50-P-A 19259
Xi lanh ESNU-12-10-P-A 19260
Xi lanh ESNU-12-25-P-A 19261
Xi lanh ESNU-12-50-P-A 19262
Xi lanh ESNU-16-10-P-A 19263
Xi lanh ESNU-16-25-P-A 19264
Xi lanh ESNU-16-50-P-A 19265
Xi lanh ESNU-20-10-P-A 19266
Xi lanh ESNU-20-25-P-A 19267
Xi lanh ESNU-20-50-P-A 19268
Xi lanh ESNU-25-10-P-A 19269
Xi lanh ESNU-25-25-P-A 19270
Xi lanh ESNU-25-50-P-A 19271

Xi lanh ESNU-12-10-P-A 19260
Xi lanh ESNU-12-25-P-A 19261
Xi lanh ESNU-12-50-P-A 19262
Xi lanh ESNU-16-10-P-A 19263
Xi lanh ESNU-16-25-P-A 19264
Xi lanh ESNU-16-50-P-A 19265
Xi lanh ESNU-20-10-P-A 19266
Xi lanh ESNU-20-25-P-A 19267
Xi lanh ESNU-20-50-P-A 19268

đại lý ESNU-25-10-P-A | festo ESNU-16-50-P-A | nhà phân phối ESNU-10-50-P-A

đại lý DSNU-16-25-PPV-A, nhà phân phối DSNU-16-25-PPV-A, xi lanh khí DSNU-16-25-PPV-A, đại lý festo

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xy lanh khí nén Festo DSNU”

0911.677.186